ATT ANLITA EN BYRÅ

ATT ANLITA EN BYRÅ

av MARK NILSSON / 2015-04-12

 

Vi möter många olika anledningar till varför ett företag väljer att anlita en byrå. Ibland har företaget ett tydligt mål, men alltför ofta finns det oklarheter om både mål och medel bakom en förändring. Som byrå vill vi få möjlighet att göra ett bra jobb och för det krävs rätt förutsättningar.

Oftast ser våra process ut så här: Vi bokar ett personligt sammanträffande med "ledningen". Oftast betyder detta marknadsavdelningen, VD och andra i ledande befattningar. Väldigt sällan är säljchefen med. Vilket är konstigt - när man tänker efter. Möten med kommunikationsbyråer brukar handla om försäljning. Eller? Visst brukar vi alla tassa runt den varma gröten lite; men egentligen så handlar den nya webbsidan, digitala strategin, varumärkesstrategin eller uppdaterade marknadsföringsplattformen om en sak - nämligen att öka försäljningen.

Idag ser förutsättningar och medialandskap annorlunda ut än för 10 år sedan. Vi brukar prata om olika verktyg i verktygslådan. Varumärket skall naturligtvis reflektera och stötta bolaget. Webbplatsen skall generera intäkter eller leads till säljkåren och alla är glada och nöjda. Eller?

 När du anlitar en byrå är det viktigt att tankarna bli mer konkreta. För att hjälpa till i processen brukar vi ställa ett antal lite jobbiga frågor; "Varför då?". Varför ska ni ha en webbplats? Varför ska ni göra om företagspresentationen? Om du som läser detta tänker efter och applicerar detta i din egen verksamhet kommer du snart fram till ett par olika sanningar.

 

 

Göra om varumärket

Många gånger gör man om en logga eller en profil för att man är bara trött på den. Vissa gånger ger man inte ens marknaden en chans att ta till sig den senaste förflyttningen. Om den nya profilen inte motsvarar era målsättningar - fråga er istället varför? Kan anledningen vara att man helt enkelt inte har kommunicerat den tillräckligt? Kan det vara att man bara är lite trött på sin profil internt? Eller beror det på att man inte tog ett samlat grepp eller var otydlig när man gjorde om varumärkets profil senaste gången?

 

 

Göra om webbplatsen

Att göra om en webbplats är ingen lätt match. Vi minns “back in the days” när man gjorde om den för att det var företagets "reception" - "ansikte utåt". Nu är webben så mycket mer än så. En webbplats skall vara allt från kommunikationsmedium, kundtjänst, säljkanal och - ja, reception också. 

Ställ er frågan “varför” mot bakgrund av hur omvärlden och kundbeteende förändras. Varför konverterar inte vår webb? Kan det vara så att ni inte ens ger besökaren en chans till att köpa? Kanske saknas tydliga CTA (Call to Action)? En liten regel vi använder är att bara ställa frågan "Vad vill ni att besökaren skall göra?". Ställ du den också. Och se till att svaret är självklart.

 

 

Knyt ihop säcken

Så vad handlade då den inledande diskussionen om säljchefen om? Jo. Tag med säljchefen i arbetsgruppen. Alla insatser kring marknadsföring skall ju öka bolagets försäljning i slutändan - varför inte ta intryck från den som känner era kunder bäst? Låt arbetsgruppen ställa den kritiska frågan “varför” och njut av resultatet!

 

Sist men inte minst - om avsikten med projektet är att öka försäljningen, vilket det är; glöm inte att när ett företag tar på sig att leverera något är det ett löfte. Bryt aldrig ett löfte! Se till så att alla delar från produktion till kundtjänst är medvetna om att det blir en ökning av inkommande kunder. Kan alla led hantera volymökningen?

 

Vi brukar föreslå att man tar små steg - för att säkerställa att alla avdelningar kan hantera ökningen. Tänk följande scenario: Alla gör ett sjukt bra jobb. Leadsen flöder in. Försäljningen ökar och sen säger produktion att det är stopp. Skapar det inte lite badwill? Faktum är att det kan döda en bra säljare på nolltid. Affären är i hamn och sedan ringer kunden och klagar på att inget har levererats. Vad händer då med den säljarens motivation?

 

Så, när du står i begrepp att anlita en byrå, glöm inte att ställa dig de viktiga frågorna.

Vad är målet med den process vi startar? Vilka verktyg ska vi använda - och är vår organisation beredd att ta emot resultatet?

blue_line.jpg

Med vänliga hälsningar

Icon.png