CONTENT MARKETING

ALLA PRATAR OM ”CONTENT MARKETING”

av SARA CALMRAM / 2014-11-14

Vad menar vi när vi pratar om content marketing? Content i sammanhanget marknadsföring är helt enkelt en term för innehåll. Innehåll är allt som du publicerar på din webbsida, blogg, twitter, facebook, podcast, youtube – och även i tryckt media. Det är inget nytt koncept men har fått ett uppsving via Internet. Förr kunde det vara ett tryckt nyhetsbrev, en redaktionell artikel eller ett event. Målet var detsamma då som nu. Att skapa mervärde för kunden.

Innehållet bör alltså vara något som är relevant och intressant för kunden. Det kan vara råd, information, forskningsresultat eller berättelser om företagets arbete för ungdomar, välgörande ändamål eller miljön. Syftet är förstås att skapa förtroende, lösa ett problem eller visa att du delar kundens värderingar.  

En strategi för innehåll handlar alltså helt enkelt om att ta reda på vem din kund är, bestämma sig för vilket innehåll kunden kan ha nytta av och välja kanaler. Innehåll som bara är säljbudskap skapar inget mervärde för kunden. Om du vill skapa långsiktiga relationer med kunderna – lägg upp en strategi för ditt innehåll.

 

blue_line.jpg

Med vänliga hälsningar

Icon.png