DIN HEMSIDA ÄR DIN BÄSTA SÄLJARE

av SARA CALMRAM / 2015-04-14

 

Beslutsunderlag i realtid

Den digitala tekniken har för alltid förändrat förutsättningarna att göra affärer. För den som förstår att använda tekniken på ett smart sätt finns många möjligheter att skapa tillväxt i ett företag till mycket små kostnader. Men att lära sig att förstå hur man kan använda den digitala tekniken i både sina marknadsförings- och affärsprocesser är inte helt okomplicerat. Det finns än idag alltför täta skott mellan marknadsföring och affärer som försvårar och fördunklar för beslutsfattare.

 

Genom digital marknadsföring i kombination med olika verktyg kan du öka inflödet av leads, höja konverteringsgraden, få kontroll på uppföljning och analys och helt enkelt skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Genom att dessutom integrera företagets affärssystem med olika digitala verktyg för marknadsföring och försäljning kan stor affärsnytta skapas. Det finns sällan anledning att byta affärssystem då det är ofta är kostsamt och tidskrävande. Att i realtid kunna se och reagera på leads ger direkt beslutsunderlag för prognoser och dimensionering och ger företagaren helt nya förutsättningar att organisera sin verksamhet och sina processer proaktivt för morgondagen.

Digitala verktyg som en del i affärsprocessen

Det är enkelt att hitta företag som jobbar med webbsidor, digitala strategier och sociala medier. Men det är desto svårare att sammanfoga de digitala strategierna med försäljningen på ett sätt som faktiskt ger resultat. Många aktörer säljer tjänster inom det digitala området; som bannerannonsering, sökordsoptimering, content strategy, inbound marketing, sociala media och Search Engine Marketing (SEM). Men precis som med mycket annat så råder delade meningar om den faktiska affärsnyttan. Det finns många White Papers därute som behandlar jakten på facebook-likes, affärsnyttan i att blogga och hur man kan göra affärer på LinkedIn.

 

Som företagare är det svårt att till fullo förstå affärsnyttan av de digitala verktygen. Det beror på att vi fortfarande befinner oss i ett paradigmskifte mellan gammalt och nytt. Henry Ford menade att om man hade frågat hans kunder vad de behövde så att hade de sagt ”snabbare hästar”. På samma sätt ser många företag fortfarande de digitala verktygen ur ett traditionellt perspektiv. En digital tidning blir då en plats där man kan annonsera digitalt. En hemsida blir en presentation eller en broschyr som ligger på nätet. Om man inte ser upp kan det innebära att den digitala marknadsföringen inte bara används fel utan dessutom blir en kostnad som staplas ovanpå den oförändrade traditionella marknadsföringen. Resultat blir att kostnaderna för marknadsföring skenar iväg utan några kostnadsbesparingar eller mätbara vinster.

 

Ett företags hemsida är inte en digital informationsbroschyr. Rätt sammafogad med affärssystem, e-com, verktyg för Customer Relationship Management (CRM) och andra digitala verktyg blir den en påtaglig del av företagets försäljningsapparat.

Internet som säljkanal

En förutsättning för att dra nytta av de nya verktygen är att man förstår kraften i Internet som säljkanal – oavsett om man är inriktad på B2B eller B2C. Digital marknadsföring är långt mer kostnadseffektiv än traditionell marknadsföring. Den är direkt, anpassningsbar och når kunden längre fram i köpcykeln. Den gemensamma faktorn för alla kunder oavsett segmentering är Google. Alla surfar på nätet; i sin mobil eller i sin läsplatta. Det innebär också att gränserna mellan B2B och B2C suddas ut – man talar idag istället om Human2Human.

 

För att fullt ut kunna investera i digitala verktyg och Internet som säljkanal utan att spräcka marknadsbudgeten finns anledning att se över fördelningen av kostnader mellan traditionell marknadsföring och digital. En bra tumregel är att utgå från vad en lead får kosta och vilken hitrate man har i olika kanaler – och sedan lägga krutet där det ger mest resultat. Lågt hängande frukt. Man bör ta siktet på de potentiella kunder som är billigast att nå och som är lättast att konvertera till kunder. Digital marknadsföring är mätbar och ger direkt respons.  Genom verktygen kan företaget samla information om besökare, återkoppla via mail, automatisera marknadsföringen, se vad en besökare letar efter på nätet och förstå vad som konverterar besökaren till kund. Eftersom verktygen ger möjlighet att se inkommande affärer i realtid kan informationen även användas som grund i viktiga affärsbeslut.

 

Ett exempel på företag som använt den nya teknikens möjligheter fullt ut är Stenskivor.se - ett företag som säljer importerade stenskivor till kök och badrum. Företaget har organiserat hela sin verksamhet runt den digitala säljprocessen – med en konverterande webbsida som navet i verksamheten. Genom att integrera företagets affärssystem och E-comlösning med en digitaliserad säljprocess har företaget full kontroll på leads, affärer och uppföljning och kan ta rätt beslut kring marknadsföringsbehov, nyanställningar och organisation. Det har gjort företaget marknadsledande på mindre än ett år.

 

Rätt använt skapar de digitala verktygen underlag för affärsbeslut som och kan bidra till minskade kostnader, ökade intäkter och även ge ett företag strategiska försprång gentemot sina konkurrenter.  

 

 

undefined

 

 

 

 

 

blue_line.jpg

Med vänliga hälsningar

Icon.png