NORDFLAME AB - 2014

UTMANING

Nordflame är ett litet bolag med en smal verksamhet inom specialtillverkade eldstäder, utekök och bord av exklusiv natursten. Företagets utmaning låg i att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till marknaden för att kunna växa.

PROJEKT

Efter en analys konstaterade vi att företagets hemsida inte skulle konvertera tillräckligt bra även om vi kunde öka trafiken. Vi såg över identiteten och skapade en ny hemsida och visuell profil med fokus på digitala kanaler.

RESULTAT

Bolagets volym ökar stadigt med ca 10 % per månad. Fokus ligger nu på internt arbete för att kunna hantera större beställningar. 

BAKGRUND OCH ANALYS

Nordflame har sin verksamhet i Estland och Sverige. Företaget inriktar sig på att tillverka eldstäder, utekök, matbord och soffbord i exklusiv natursten. Företaget är inte stort men medarbetarna drivs av ett stort hantverkskunnande och ett brinnande intresse av att visa upp sina produkter på en större marknad. Bolaget säljer både till privatkunder och återförsäljare.

 

WEBSITE OCH BRANDING

Först gjorde vi en audit. Vi tittade över samtliga kommunikationsverktyg som företaget använde sig av. Även om vi kunde leverera trafik till webbplatsen skulle det inte leda till någon konvertering då webbplatsens innehåll inte var bra. Vi gjorde om varumärkets identitet och utgick från en marknadsföringsstrategi där digitala kanaler var centrala. Webbplatsens innehåll fokuserade på inspirerande bilder och berättelse från kunder. En ny kommunikationsplan och säljstrategi utformades.

  

RESULTAT

Bolaget har nu fått ett par återförsäljare i Sverige och volymerna ökar stadigt med ca 10 % varje månad. 

Företaget behöver nu pausa marknadsföringsinsatserna för att internt arbeta upp infrastruktur och rutiner för att kunna hantera större beställningar. 

Nästa steg blir att aktivera en Adwordskampanj tillsammans med vår samarbetspartner Digital Dominance. I nästföljande steg ska vi hjälpa företaget med införande av säljstöd och projektledningssystem samt arbeta fram en marknadsbudget och en säljstrategi för 2015.

blue_line.jpg

Med vänliga hälsningar
SKYHATT DIGITAL TEAM

Icon.png