SKURUPS SPARBANK

UTMANING

Efter finanskrisen 2009 stod Skurups Sparbank inför nya utmaningar. Kunderna blev alltmer digitala och varumärket blandades lätt ihop med Swedbank. Skyhatts uppdrag var att ta fram en ny visuell plattform, en kommunikationsplan samt en ny webbsida.

PROJEKT

Vi valde att förstärka innehållet i bankens varumärke genom en enkel tag-line som lyfte fram det lokala. För att skapa en tydlig identitet tog vi fram en serie illustrationer som skulle förmedla bankens kärnvärden och historia. Vi skapade en ny grafisk manual inom ramarna för samarbetet med Swedbank. Strategin gick ut på att lyfta sparbanksidén och CSR i alla kanaler för att särskilja banken från andra banker.

RESULTAT

Flera år senare använder banken fortfarande de grafiska element som vi tog fram. Profilen har blivit en stark bärare av varumärket och har också effektiviserat produktionen av grafiskt material med en besparing på ca 25 %.

BAKGRUND OCH ANALYS 

Efter finanskrisen 2009 stod Skurups Sparbank inför nya utmaningar. Kunderna blev alltmer digitala och varumärket blandades lätt ihop med Swedbank. Skurups Sparbank hade samtidigt ett mycket starkt varumärke och nöjda kunder. Utmaningen var att profilera banken på ett sätt som förstärkte varumärket, lyfte fram det unika i sparbanken och dess historia och som samtidigt gick att kommunicera starkt i alla nya digitala medier. I botten låg också bankens samarbete med Swedbank som gav fasta variabler för delar av profileringen och logotyp.

Skyhatts uppdrag var att ta fram en ny visuell plattform, en kommunikationsplan samt en ny webbsida.

 

BRAND DEVELOPMENT

Logotypen för Skurups Sparbank gick inte att ändra. Det har en lång lokal historia och hög igenkänningsfaktor. Vi valde därför att förstärka det lokala ytterligare genom en ny tag-line: Vårt hjärta bankar för bygden. Vi tog fram en serie illustrationer som skulle förmedla kärnan i bankens identitet och också koppla bakåt till bankens långa historia i bygden.

WEBSITE OCH CONTENTSTRATEGI

Webbsidan var byggd i ett större verktyg från Oracle tillsammans med andra Sparbankers och Swedbanks. Struktur och möjligheter var därmed låsta. Vår strategi för att särskilja oss utgick därför från illustrationer som grafiskt manér samt genom innehåll. För att skapa mervärde för kunderna lyfte vi fram bankens samarbeten och sponsorverksamhet med lokal idrott, kultur och skola. Flera reportage och berättelser togs fram för att visa på konkreta exempel där banken bidragit. Vi byggde också en plattform för att hantera alla sponsringsaktiviteter. En kalender lades in på webben och visade alla föreningarnas aktiviter och matcher över året. Kalendern kopplades till sociala medier så att innehållet skulle kunna delas. Syftet var att visa det stora engagemang som sparbanken har i föreningslivet samt att nå kunder som har någon koppling till en ideell förening.

UTVÄRDERING

Flera år senare använder banken fortfarande de grafiska element som vi tog fram. Det har blivit en stark bärare av varumärket Skurups Sparbank både internt och externt. Genom sin flexibilitet och långa livslängd har den grafiska plattform vi skapat minskat kostnaderna för produktion av grafiskt material med ca 25 %.

Vi skapade en stark visuell identitet och en strategi för Skurups Sparbank som håller i sig än idag.

blue_line.jpg

Med vänliga hälsningar
SKYHATT DIGITAL TEAM

Icon.png